Dar

Dar

 

DAR

 

Všeobecně: Karta Dar vám ukazuje, že vás čekají krásné věci a události. Zvlášť zajímavé na tom je, že pro to nemusíte vůbec nic udělat, když jde právě o dary. Dokonce i negativní události jako nemoc nebo rozchod se mohou projevit jako dar, protože se tak zbavíte všeho, co je staré a co se vám už do života nehodí.

 

Všeobecně signalizuje příjemné zážitky z přísunu hezkých věcí i událostí, a to bez většího úsilí na Vaší straně. Dává pozitivní význam kartám, označujícím negativní, záporné věci a události. Tu znamená odchod všeho, co bylo doposud v životě na závadu a co pro nás bylo nepříjemnou zátěží z minulosti.

 

 

 

Láska, vztah k jiným lidem: Svými přáteli a svým partnerským vztahem se cítíte bohatě obdarováni. Nezapomínejte dělat své lásce tu a tam radost drobnými pozornostmi.

 

Dar-Láska – první a častý význam bývá, že obdržíte hezký dárek od milé, či milované osoby. Druhý význam hovoří o tom, že se máte těšit z lásky, která je, či brzy bude, Vám nablízku a pokud nestojí poblíž v okolí špatné obklopující karty, zvlášť Faleš, značí to, že máte tuto náklonnost i Vy sami nějakými dárky, či zvýšenou náklonností, svému protějšku opětovat.

 

Zaměstnání, majetek: O peníze a majetek si nemusíte dělat starosti: hojně se vám jich dostává. Jste šťastni i ve svém zaměstnání, neboť to je přesně činnost, kterou máte rádi a která vás obohacuje.

 

Finance a majetek ve spojení s Darem jsou často chápány jako dědictví, nebo výhry na způsob loterie, či mimořádné štěstí v podnikání atp. Při spojení karet Dar-Peníze nouzi dlouho (a momentálně určitě) mít rozhodně nebudete.

 

1. Nad hlavní kartou znamená, že tazatel má dost těžký osud, ale dosáhne velmi dobrého společenského postavení. V pozici vlevo říká, že se tazatel narodil do dobře situované rodiny a mělo by se mu v životě dařit. Těsně vpravo říká, že tazatel dosáhne vytouženého cíle. Ve větší vzdálenosti od hlavní karty anebo pod ní však znamená, že se tazateli nebude dařit příliš dobře - v čem, to prozradí okolní karty.

 

2. Dar – základní význam – dárek, který dostanete. Vlevo, nebo nahoře, nad OSK tazatele – dar můžete vskutku očekávat, vpravo, nebo dole – setkáte se s čísi lakotou.

 

DAR v kombinaci s:

 

 • Cestou: Pozvání na bezplatnou cestu

   

 • Dítětem: Vaše děti jsou pro vás darem; začátek úspěšné spolupráce; u bezdětných může znamenat také nečekaný přírůstek

   

 • Domem: Dům či nemovitost jako dar, eventuálně dědictví; dobrá láskyplná rodina či domácnost, vyřešení rodinných problémů

   

 • Dopisem: Zpráva jako dar, kniha jako dar; rychlá dobrá zpráva; oznámení o daru, jakýkoliv dar mimo finance

   

 • Důstojníkem: pozitivní vývoj úředních záležitostí

   

 • Falší: Tento dar byste měli odmítnout (úplatek); neupřímný člověk na obzoru; symbol pro korupci, úplatek. Též – bude lépe úsluhu, či dárek odmítnout.

   

 • Knězem: Milost; duchovní dar; dojdeme odpuštění nebo vůbec milosti v jakékoliv sféře

   

 • Láskou: Dostává se vám hodně lásky; nádherný vztah

   

 • Milenkou/Milencem: Váš partner je pro vás darem; dobrá pozitivní žena/muž; v brzké době obdržíte dárek, nebo budete od někoho z nejbližších mile překvapeni

   

 • Myšlenkami: Dobré vnuknutí ; nové nápady, dobrá intuice, dobře uplatněné projevy vaší fantazie, užitek

   

 • Nadějí: Něco vám dodá naději; možnost cestování

   

 • Nemocí: Nemoc poslouží vašemu duševnímu rozvoji; uzdravení; dárek od nemocné osoby nebo v nemocnosti příznivá změna

   

 • Nepřítelem: Nepřítel vám nechtěně pomůže; vítězství nad nepřítelem; opatrnost při přijímaní darů, či úsluh, nebo též – že vše zlé bude i pro něco dobré, což máte poznat

   

 • Nečekanou radostí: Neočekávaný dar vás učiní šťastnými; nečekaná výhra; milé radostné překvapení, ne-li zrovna dárkem, tedy drobnou pozorností, či milou úsluhou atp.

   

 • Něco penězi: Peněžní dar nebo příspěvek; dlouhodobě příznivé finanční období; naděje na menší peníze

   

 • Neštěstím: něco pozitivního špatně skončí

   

 • Penězi: Velká výhra nebo významné obdarování; větší finanční obnos

   

 • Setkáním: Vítaná návštěva nebo dar od hosta; pomoc od známých

   

 • Smrtí: nové, pozitivnější dění

   

 • Sňatkem: Tento vztah je pro vás darem; pozitivní vztah; svatební dar

   

 • Stálostí: Láska k práci, povolání, výdrž; úspěch; dar větší hodnoty, ale i symbol vytrvalosti člověka v oblasti získávání materiálních statků

   

 • Štěstím: Přilétá k vám štěstí; úspěšný začátek i ukončení; mějte pevnou důvěru ve splnění Vašich nadějí pro štěstí, vše dobře dopadne

   

 • Touhou: Díky svému úsilí se dostanete vpřed; šťastný nadějný nápad či myšlenka

   

 • Vdovou: dobrá žena v rodině (matka, tchýně)

   

 • Vdovcem: dobrý muž v rodině (otec)

   

 • Věrností: Máte dobré přátele; pozitivní ustálení situace; dar z upřímné ruky, s týmž úmyslem

   

 • Zábavou: Dar přesně podle vašeho vkusu; veselá společnost; dárek, který plní očekávání

   

 • Zlodějem: Někdo vás připravuje o dar/dědictví ; krádež

   

 • Ztrátou: Tato ztráta je zisk; selhání plánů; dar či věc, kterou Vám někdo upře, či zabrání tomu, abyste ji získal, zmaření zisku

   

 • Zvěstí: Informace je pro vás darem; dobrá zpráva; důležitá informace

   

 • Žárlivostí: Dar vzbudí žárlivost ostatních; nepříjemný člověk; někdo vám závidí