Cesta

Cesta

 

CESTA

 

Všeobecně: Váš život se dostává do pohybu, a to trvale. Těšte se na změny. Také fyzicky se budete hodně pohybovat. Buď budete sportovat, nebo hodně cestovat, autem, lodí či letadlem.

 

Všeobecně signalizuje jakýkoliv druh činnosti a zejména pohybu. S tím bývají spojeny dosti často v životě i změny, které mohou mít trvalejší povahu. Znamená to tedy nejen dálky ve smyslu prostoru, ale i věci a události, charakterizované časovou prodlevou, ať již v kladném, anebo záporném smyslu.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Změny přinesou i nové kontakty. Pokud vás cesta nezavede k milovanému člověku, pak alespoň poznáte zajímavé lidi. Cesta – Láska značí, že svou lásku buď potkáme nejspíš za delší čas a velmi pravděpodobně pak ve vzdálenějším časovém období, rovněž však je zde naznačen nejpravděpodobnější způsob seznámení dvou osob, a sice – jeden z vás bude cestovat a dojde k seznámení a sblížení. Může to rovněž znamenat, zvláště podle blízkosti a druhu okolních karet, že při nejmenším můžeme v dané situaci, ve spojení s nějakou cestou, navázat zajímavé styky vůbec.

 

Zaměstnání, majetek: Vaše zaměstnání vyžaduje, abyste byli hodně na cestách. To ovšem neznamená, že působíte v cestovním ruchu. Vždyť  třeba i jako inženýr nebo zástupce musíte hodně cestovat. Pokud hledáte práci nebo nový byt, buďte pružnější. Začít můžete i daleko od svého současného bydliště.

 

1.Pokud je karta více vzdálená od hlavní karty směrem doleva, říká, že tazatel se musel rozloučit s něčím, co blíže určují jiné karty. Pokud je karta vzdálená směrem vpravo, anebo se nachází pod hlavní kartou, změna je teprve na obzoru (její charakter pak opět přibližují další karty).

 

2.Cesta – mimo jakoukoliv cestu, dle souvislostí – i dovolenou v cizině. Zleva, nebonahoře – příjezd přítele. Vpravo, nebo dole – odchod někoho bez návratu, odloučení ve všech směrech.

 

OSK Milenka a Milenec, ať vedle sebe, anebo izolovaně, ve spojení s kartou Cesta znamenají samozřejmě společnou cestu, kde nejbližší karta v okolí označuje blíž, o jakou cestu se jedná.

 

Proto: bude-li to Sňatek, jedná se o vzdálenější svatbu, či přímo již o svatební cestu (přesněji vám musí napovědět, jako u každé věštby ostatně pokaždé, Vaše vlastní intuice)

 

CESTA v kombinaci s:

 

 • Darem: Pozvání na bezplatnou cestu; příznivá cesta; pozitivní události; z cesty obdržíte za delší čas dárek, balíček už je na cestě

   

 • Dítětem: Cesta k vašemu dítěti či dětem anebo cesta s nimi, školní prázdniny, nové cesty; cesta za příjemnou dovolenou, rodinná zábava ve chvílích volného času

   

 • Domem: Prázdninový či víkendový domek,

   

 • Dopisem: Pozvání na cestu, odchod

   

 • Důstojník: pozitivní završení událostí

   

 • Falší: Změňte cestovní kancelář, nebezpečí v oblasti financí; zrušte cestování, které máte v plánu

   

 • Knězem: Cesta prostorem a časem (fantazie), duchovní ideje nebo plány; uplatňování vaší fantazie ve spojitosti s dálkou

   

 • Láskou: Láska spojená s velkým cestováním, nové city

   

 • Milenkou/Milencem: Cesta s partnerem, svatební cesta; dobrodružný typ ženy/muže

   

 • Myšlenkami: Plánujete cestu, plánovaný odchod; budete toužit po cestování, obírat se myšlenkami na cestu.

   

 • Nadějí: Vycestování, lepší budoucnost v dálavě; hodně cestování

   

 • Nečekaná radost: rychlá změna

   

 • Nemocí: Kúra, cesta na zotavenou; nebezpečí; cesta do lázní, na rekreaci či zdravotní dovolenou

   

 • Nepřítel: nová negativní zkušenost

   

 • Neštěstím: Raději nikam necestujte, nebezpečí! Nešťastná, nebezpečná cesta. Hrozí nehoda či úraz.

   

 • Něco penězi: Příhodná možnost cestovat; cestování

   

 • Penězi: Peníze v důsledku cesty; pozitivní vývoj událostí

   

 • Setkáním: naplněné setkání

   

 • Smrtí: Cesta bez návratu, nebezpečí! Odchod s pozitivními následky. Dále to může být i cesta na něčí pohřeb, i nečekaná a v nepříjemné záležitosti, ale i cesta, které se – pokud nejde právě o uvedené důvody – máme raději dle možností spíše vyhnout.

   

 • Smutek: úmrtí

   

 • Stálostí: Práce v cestovní kanceláři, mnoho obchodních cest, také: taxi

   

 • Sňatkem: Svatební cesta, obchodní cesta s uzavřením smlouvy; konec vztahu

   

 • Soudcem: pozitivní vývoj

   

 • Stálostí: vyrovnanost; je-li nablízku karta osoby, jde o řidiče z povolání, také je to znakem taxislužby, i častých cest

   

 • Štěstím: Šťastná cesta

   

 • Touhou: Nostalgie dálek

   

 • Vdovou: příchod nebo odchod pozitivní starší příbuzné (závisí to na okolních kartách – pokud jsou pozitivní, znamená to příchod)

   

 • Vdovcem: příchod nebo odchod pozitivního staršího příbuzného

   

 • Věrností: žádná změna

   

 • Zábavou: Báječná cesta či výlet; pozitivní vývoj událostí

   

 • Zlodějem: Uložte si cennosti do hotelového sejfu! Neuskutečnění plánované cesty; při cestování utrpíte ztrátu, budete okradeni.

   

 • Ztrátou: Cesta nepřinese nic dobrého; zbytečný obchod či cesta

   

 • Zlostí: Cesta přinese jen spory; cesta se bude vyznačovat neshodami vlivem nepříjemných konfliktů

   

 • Zvěstí: Podklady na cestu; nový životní směr; někdo oznámí svůj, i nečekaný příjezd, anebo Vás sám vyzve k cestě. Důležité oznámení.

   

 • Žárlivostí: zmaření cesty