Blázen

Blázen - náleží korunní čakře
Základní téma: značí novou fázi života s mnoha příležitostmi pro změnu, výzvu k rozvinutí nových dovedností a schopností.
Tato karta ukazuje prvořadě na vše, čeho se má člověk ve svém životě vyvarovat - naivity, pošetilosti, dětinskosti, bezmyšlenkovitosti, sebeklamu, ztřeštěnosti, chybami z nevědomosti, nedostatku zodpovědnosti, výstřednosti, zaslepenosti i posedlosti i lehkomyslných postojů. Varuje před špatným rozhodnutím, nabádá k důkladnému promyšlení životně důležitých věcí na naší straně k tomu, abychom k jejich řešení nevolili tu nejjednodušší cestu. Upozorňuje na skryté problémy ve svých negativních aspektech /to je pak karta obráceně nebo s negativní další kartou/
Pozitivně svědčí o nečekaných, neplánovaných, ale konstruktivních vlivech a příležitiostech, o dychtivé touze a zvídavosti, o vydařeném počátku v cestě za novým životním směrem. V intimních citových sférách mezi dvěma osobami vypovídá o nezávisloti a svobodě, iï o otevřenosti, jakož i o připravenosti člověka riskovat, o překonání obav a značí důrazné pozvání k milostnému dobrodružství, jež se má mimo jiné vyznačovat neobvyklostí, charakterizováno doslova skokem do neznáma, abychom pak v podstatě nalezli to, co je dávno známé. Zde tato karta vyjadřuje doslova přímo "co na srdci to na jazyku". Je tu i možnost volby mezi dvěma partnery /partnerkami/ a tu se volba zda neřídí rozumem, ale hlasem našeho srdce.

Také tu hrozí nebezpečí neumět se rozhodnout ani pro jednoho z dvou, přitom však vést současně vztah s oběma partnery, přičemž nakonec zůstaneme s největší pravděpodobností úplně sami. Blázen může být i osobní figurální kartou tazatele. Tedy mívá funkci častého ukazatele - tj.signifikátora.

Je listem svobody.Rozlišujeme tedy zbytečné od užitečného a nepotřebné od nutného.
Z astrologie představuje Ascendent

"Zřekni se materiálních hodnot a opusť všechny, kteří ti nechtějí rozumět.