32. Žal a nesnáze

32. Žal a nesnáze

 

 zármutek, nesnáze, starosti a podvod; strach