Wunjo/Wyn/W-runa (radost, osvícení)

14.03.2015 08:33

Wunjo/Wyn/W-runa (radost, osvícení)

 

Potěšení třeba není těm,
kteří mají malá přání a zármutek
a rozmnožili se a jsou blažení.


Wunjo předpovídá úspěch v současném konání a radost z něj, ale nutí nás též k zamyšlení, neboť úkol, který jsme si dali, by se mohl pro nás ukázat příliš těžký.

» číslo: 8
» význam: rovnováha, radost
» moc: pohodlí
» barva: indigová, žlutá
» rostlina: jasan, len
» zvíře: /
» drahokam: diamant
» božstvo: Ódin, Frigg
» léčení: poruchy dechu, všeobecné tišení bolesti
» nástroj/zbraň: picí roh
» trollí runa: zuřivost
» písmeno latinky: W 
» výslovnost: jako anglické W
» polarita: /
» element: voda/země

» amulety a talismany:
» přináší obecný úspěch
» koncentruje univerzální pozitivní síly a je proto vhodná pro dosažení štěstí
» ulehčuje průběh normálně složitých událostí

 

» spokojenost, radost, štěstí, rozkoš, blaho, dokonalost, úspěch, sláva, bohatství, osvícení, zdraví, rovnováha

» vyznění: pozitivní runa
» symbolika: radost

 

» předpovídá nadcházející dobrý osud
» radost, kterou přináší, může pocházet z mnoha zdrojů (z rodiny, od přátel, ze spokojenosti v práci…)
» přátelství, sdílené cíle
» všeobecný blahobyt, šťastné období, které bychom si měli užívat, jak jen to půjde
» štěstí potrvá, jestliže se zakládá na pravdě a čestnosti; hledejme pouze to, co je dobré a správné, a štěstí přijde samo
» tvořivost a otevřenost novým myšlenkám, hlavně při praktické činnosti
» nutná sebekontrola, vyrovnanost – opravdové štěstí potká jen ty, kdo jsou skutečně vyrovnaní a v míru sami se sebou; štěstí je v nás a nezávisí na jiných osobách či věcech
» oslavy v důsledku dosažení nějakého cíle; po dlouhé oslavě je ovšem pocit radosti zatlačen do pozadí, většinou únavou a nevolností
» varuje před nemírným užíváním omamných látek
» může předpovídat vyřešení všech problémů, úspěch v současném konání a radost z něj, ale také to, že úkol, který si nabíráme, je pro nás příliš velký a nebudeme jej schopni splnit
» společně s runami komunikace znamená dobré zprávy na cestě
» symbol Wunja byl vytvořen podle korouhviček používaných ve Skandinávii

 

» nutnost odpoutání se od starého, zkáza a smutek, zhoršení vztahů
» je čas odpoutat se od starého a přijmout nové – štěstí, jež hledáme, je už naše, avšak nevidíme je, protože jsme příliš upoutáni na minulost
» předpovídá zkázu a smutek – pozitivní aspekty této runy jsou tak mocné, že musí mít i silné záporné stránky
» nevyřešený rodinný život, neúspěšné cestování a zhoršení vztahů na pracovišti
» zbývá naděje, že se objeví v sousedství šťastnějších run
.