Uruz/Ur/U-runa (pratur, síla)

14.03.2015 08:17

Uruz/Ur/U-runa (pratur, síla)

Divoký vůl je prudký,
s rohy nad sebou,
nebojácný bojovník,
který kráčí pustinou,
všemohoucí.


Uruz v sobě skrývá nepřeberné množství síly, které, má-li nás dovést k cíli, musí být užíváno s rozumem. Poté můžeme bez obav čelit životním překážkám a problémům.

» číslo: 2
» význam: pratur, síla
» moc: dosáhnout
» barva: fialová, tmavozelená
» rostlina: mech, stříbrná bříza
» zvíře: pratur
» drahokam: rubín
» božstvo: Vidar
» léčení: svalovina, fyzická síla
» nástroj/zbraň: bota
» trollí runa: ztráta sil
» písmeno latinky: U a V
» výslovnost: jako české U
» polarita: mužská
» element: oheň/voda

» amulety a talismany:
» podporuje dobré zdraví fyzické i psychické
» přitahuje nové příležitosti v životě
» pomáhá přizpůsobení se nenadálým změnám

 

» spirituální podstata, úspěch díky vytrvalému úsilí, odvaha, rychlost, fyzická síla, dobré zdraví, mužská potence

» vyznění: pozitivní runa
» symbolika: pratur (Thórovo zvíře), divoký vůl
/ pratur – podle vikingské legendy měla tato dnes již vyhynulá zvířata obrovskou sílu, pohybovala se rychle a mohla nést veliký náklad

 

» znovuzrození, nové začátky – ale někdy musí něco zaniknout, aby vzniklo něco nového, v lepší formě
» úsilí, které je potřeba něčemu věnovat
» zarputilost a vytrvalé úsilí při překonávání překážek, nutí nás čelit překážkám a problémům v životě bez obav – vede tak k většímu štěstí
» dostatek sil k dosažení cíle, ale potřeba trpělivosti
» fyzická schránka ve skvělé kondici, všechny předpoklady pro upevnění nebo zlepšení zdraví
» posílení imunitního systému
» nebezpečí nezkrocené síly – velkou sílu (moc) je třeba mít stále pod myšlenkovou kontrolou
» ovlivňuje štěstí a bohatství, ne však na úkor jiných, ale naopak pro blaho celku
» radí znovu přezkoumat důvody, které nás vedou k danému jednání
(jsme vůči sobě čestní? stojíme skutečně o cíl svého úsilí? nebude vynaložená námaha zbytečná? nezneužíváme svou moc?)
» světlo bývá vidět až na konci tunelu
/ jsme-li uprostřed své cesty, můžeme být občas v pokušení podlehnout chmurným vyhlídkám; dostali jsme se do bodu, kdy svou pílí, odhodlaností a vytrvalostí můžeme dosáhnout hodnot, které pro náš život budou znamenat výrazný posun vpřed /
» obstání ve zkoušce, objevení vnitřních kvalit, které jsou člověku nápomocné v období náhlých změn, často pozitivních
» reprezentuje prostor mezi kosmickým ledem a kosmickým ohněm, obsahuje sílu podstaty

 

» varování, obezřetnost, uzavřenost, nutná objektivita, nahlédnutí do nitra
» poselství spíše varovné než nepříznivé
» pro získání síly je nutné poznat svou slabost a přeměnit ji v sílu – poznáme ji nahlédnutím do svého nitra upřímně a beze strachu
» špatně využitá síla – je nutno správně se rozhodnout, jak příště lépe využít svou sílu
» uzavřenost ve své schránce, vytvořené ze sebeklamu, obavy ze samoty a změny
» co může vypadat jako slibná příležitost, tentokrát by se mělo přejít bez povšimnutí
» v kombinaci s pozitivními runami se tato situace obvykle mění k dobrému