Teiwaz/Tyr/T-runa (Týr, vítězství)

14.03.2015 08:45

Teiwaz/Tyr/T-runa (Týr, vítězství)

 

Tyr je znamení,
které má důvěru
vznešených,
stále se pohybuje
a v temnotě
noci nikdy neodpočívá.


Teiwaz je hrot kopí božské, absolutní spravedlnosti. Dává znamení rovnováhy principů. Dodá nám potřebnou odvahu a rozhodnost, pomůže převzít odpovědnost za naše činy a varuje před nečestným jednáním.

» číslo: 17
» význam: zasvěcení, vítězství
» moc: vítězná pře
» barva: žlutá, jasně červená
» rostlina: dub, líska, šalvěj
» zvíře: /
» drahokam: korál
» božstvo: Týr
» léčení: zápěstí, ruce, prsty, artritida
» nástroj/zbraň: meč
» trollí runa: porážka
» písmeno latinky: T
» výslovnost: jako české T
» polarita: /
» element: vzduch

» amulety a talismany:
» podporuje vítězství – bojovníci ji ryli na své zbraně, aby vyhráli svůj boj
» v běžném životě zvyšuje soupeřivost, pomáhá ustát nelehké období či vydržet nepříjemnou situaci
» používá se při potřebě odvahy a rozhodnosti, může nám pomoct převzít odpovědnost za naše vlastní činy

» Týr (Bůh zákonu, pořádku a nestranné spravedlnosti), vítězství, motivace, odvaha, vůle, soutěživost, zasvěcení, nesmrtelnost, moudrost, plodnost, růst, děti, klíčící myšlenky, rovnováha principů

» vyznění: spíše pozitivní runa
» symbolika: hrot kopí, nebeská klenba nad kosmickým sloupem
/ runa Teiwaz byla velmi často používána v boji jako ochrana a pomoc, ryla se do mnoha amuletů a do zbraní – Teiwaz si údajně staří válečníci vyřezávali do masa, aby zemřeli v boji a dostali se tak do Vallhaly /

 

» zasvěcena Týrovi – bohu války a strážci nestranné spravedlnosti
» symbol božské spravedlnosti, moci, smyslu vůle, rovnováhy principů, síly, odvahy a rozhodnosti
» slibuje dokonale spravedlivý soud, který rozhodne vždy ve prospěch té strany, která je skutečně v právu, bez ohledu na zisk nebo ztrátu, která tím vznikne
» varuje před nečestným jednáním, byť by bylo jakkoli výhodné pro celek
» nové výzvy a zasvěcení do nových poznání
» máme veškerou potřebnou sílu, pozoruhodná vitalita naznačuje, že v obtížích vytrváme a znovu vtrhneme do boje – jen je třeba dovolit této energii vytrysknout a použít všech dovedností a veškeré moudrosti, jež jsme až dosud nabyli 
» držme se své pravdy, nakonec vždy zvítězí
» omyly nejsou prohry, ale spíš ponaučení
» soutěživý, nikoli bojový charakter; silná motivace se pojí s velkou silou vůle
» plodnost a růst, děti a klíčící myšlenky
.

 

» nepřízeň, potřeba energie, opak pozitivních vlastností této runy
» runy nejsou našemu cíli příliš nakloněny
» všechny pozitivní vlastnosti jsou doslova postaveny na hlavu (netrpělivost, nedostatek vytrvalosti, nízká hladina energie a sklon k nehodám)
.