Sowulo/Sigel/Sig/S-runa (slunce, úspěch)

14.03.2015 08:44

Sowulo/Sigel/Sig/S-runa (slunce, úspěch)

 

Slunce je pro mořeplavce
vždy spolehlivé,
když se pohybují přes
rybářskou lázeň,
dokud je mořský koník
nedonese k souši.


Sowulo je záchranou, vítězstvím řádu nad chaosem. Přináší úspěch a naději na dosažení cíle, podporuje naše úsilí, vede nás k hlubší spiritualitě.

» číslo: 16
» význam: slunce, štěstí
» moc: životní síla
» barva: zelená, zlatá
» rostlina: dub, jmelí, jalovec
» zvíře: orel
» drahokam: rubín
» božstvo: Baldur
» léčení: popáleniny, kožní choroby
» nástroj/zbraň: štít
» trollí runa: pálivé horko
» písmeno latinky: S
» výslovnost: jako české S
» polarita: mužská
» element: země/vzduch

» amulety a talismany:
» velmi silná ochranná runa
» obdařuje sebevědomím a osobní silou
» zvyšuje charisma a sebejistotu vystupování
» je však velmi agresivní, proto se její síla může vymknout kontrole; pak se člověk stává arogantním – v tom případě je vhodné přejít na Algiz

» slunce, úspěch, štěstí, záchrana, naděje na dosažení cíle, podpora úsilí, pozitivní síla (duchovní i životní), vítězství (světla nad temnotou, řádu nad chaosem, pravdy nad lží, v boji…), pravda, sebevědomí, cesta k hlubší spiritualitě

» vyznění: pozitivní runa
» symbolika: slunce

 

» světlo – chrání, je nadějí a pomocí pro námořníky
» runa vítězství, pravdy
/ Slunce každý den vítězí nad temnotou, je vlídným projevem božského ohně, který hřeje, nepálí; síla světla ozařuje temnotu klamu, dává jasnost mysli a vnitřnímu zření /
» symbol záchrany, světla a řádu proti silám chaosu a temnoty
» očekává nás štěstí a vše ve svém životě vnímáme pozitivně
» dává naději na dosažení cíle, onoho pomyslného přístavu, vítězství nad náhodnými vlivy, se kterými se dennodenně musíme potýkat
» zdroj životní síly – dostatek síly dotáhnout vše do konce, mocná duchovní energie, která nám dává sílu na cestě hledání sebe sama a v uskutečňování svých cílů
» pomáhá nám spojit naši vnitřní životní sílu a doporučuje potřebu hlubší spirituality
» vhodný čas na hledání problémů, protože na to máme – je zde energie k zvládnutí situace, ale pokud se napře jen jedním směrem, vyústí v napětí; lze doporučit různorodost jejího využití
» radí vytrvat v úsilí
» přináší vítězství, může ale také naznačovat vážné přepracování
» v mýtech je slunce vždy slavné, ale má i svou temnou stránku, zahrnuje v sobě také ničivou energii blesku
» jako převážně pozitivní síla může naznačovat egocentrismus a nedostatek péče o druhé
» mocná runa proti negativním vlastnostem runy Is
» ve spojení s Nydem naznačuje osudové události.

 

» obráceně

» nelze