Othila/Ethel/O-runa(domov, dědictví)

14.03.2015 08:50

Othila/Ethel/O-runa(domov, dědictví)

 

Domov je milován každým,
když se mohou těšit ze svých
práv a práce
a prospívat v míru.


Othila představuje naše spojení s domovem a pomáhá nám v něm vytvořit pohodu. Její sílu můžeme též využít k uhlídání rodinného majetku, dosažení většího úspěchu a následného klidného vychutnávání si výsledků našeho snažení. Necháme-li Othilu nahlédnout do našeho nitra, může v nás odkrýt utajené latentní nadání. Na druhé straně varuje před ulpíváním a závislostí na našich starých názorech, které nejsme schopni přehodnotit.

» číslo: 23
» význam: soustředění a svoboda, dědit
» moc: majetek
» barva: červená, tmavě žlutá
» rostlina: hloh, jetel
» zvíře: /
» drahokam: rubín
» božstvo: Vali
» léčení: dědičné choroby a defekty
» nástroj/zbraň: sedlo
» trollí runa: ztráta dědictví
» písmeno latinky: O
» výslovnost: jako české O
» polarita: /
» element: oheň

» amulety a talismany:
» chrání finance a majetek
» může se použít na pomoc k vyvolání latentních nadání, k uhlídání rodinného majetku a k dosažení většího úspěchu
» je vhodné ji umístit např. doma nebo do auta
» používá se k vyvolání sil předků

» majetek, dědictví, domov, domácí pohoda, soustředění a svoboda, věci vně vědomých zkušeností

» vyznění: spíše pozitivní runa, i negativní aspekty
» symbolika: země, majetek

 

» majetek nahromaděný generacemi, vše, co lze předat dalším generacím (materiální majetek, peníze, duševní hodnoty, nabyté vědomosti, získané postoje, tradice, osobní vlastnosti)
» dědictví; temná stránka: předpokladem dědictví je něčí smrt
/ ten, kdo vlastní půdu zděděnou po předcích, je svobodný člověk – má místo, ze kterého může volně odcházet a znovu se do něj vracet, místo, na kterém se může bránit tlaku okolních událostí; zároveň je ale zranitelnější, protože toto místo nelze přemístit jako jiný majetek a je třeba je dobře obdělávat a bránit /
» záležitosti domova, sepjetí s domovem (radí nám jej udržovat, abychom jej mohli předat dál svým potomkům)
» domácí pohoda, možnost v klidu užívat výsledků své práce
» je třeba soustředit myšlenky, abychom přitáhli správné energie, jež potřebujeme k uskutečnění snů
» opačným významem symbolu je ulpívání, závislost či neschopnost rozhodnout se pro nové – člověk tak často bývá otrokem svých názorů, povinností a dalších daností života, nejsa schopen vidět podstatu svého vězení
.

 

» vzdání se, oběť, povrchnost
» vzdání se něčeho, části dědictví, kulturního nebo finančního
» můžeme se stát obětí vlastního majetku
» poznávejme skutečnou hodnotu věcí
.