Mannaz/Man/M-runa (člověk)

14.03.2015 08:47

Mannaz/Man/M-runa (člověk)

 

Lidé jsou jejich štěstím
a drazí svým příbuzným,
přesto se všichni musí odloučit
jeden od druhého,
protože bohové svěřili
tělo zemi.


Mannaz symbolizuje lidské společenství spojené pevně dohromady. Učí nás nalézt si vlastní místo na tomhle světě, jak být nějak ostatním užitečný. Výslovně nás varuje před izolací od zbytku lidstva, protože to by mohlo vést k naší zkáze.

» číslo: 20
» význam: osud, muž
» moc: druh
» barva: tmavě rudá
» rostlina: cesmína, mořena barvířská
» zvíře: jestřáb
» drahokam: granát
» božstvo: Ódin, Heimdal, Frigg
» léčení: pata a chodidla
» nástroj/zbraň: /
» trollí runa: nepřízeň
» písmeno latinky: M
» výslovnost: jako české M
» polarita: ženská i mužská
» element: vzduch/oheň

» amulety a talismany:
» představuje lidstvo a obecně pak příslušnost k lidem
» v situaci, kdy jsme osamělí, nám dává na srozuměnou, že nejsme sami a že ostatní lidé jsou stále tady
» žákům hledajícím učitele jej přivede do cesty
» pomůže najít přátele

» člověk, muž, lidstvo, pevné lidské společenství, vzájemná závislost, vztahy, příbuzenství, ochranná a obranná moc, pomoc, osud, aktuální síla

» vyznění: pozitivní runa
» symbolika: manželství nebe a země

 

» stezka osudu je stezka růstu a naplnění
» nese ochrannou a obrannou moc
» pojí se k člověku jako druhu – ukazuje nejen jednotlivého člověka se všemi jeho přednostmi i nedostatky, ale hlavně lidské společenství, které si musí vytvořit strukturu a rozdělit práci
» spojená se vztahy a příbuzenstvím – obsahuje sílu umožňující lidským bytostem se spojit a poznat se
» radí nám nalézt si odpovídající místo na slunci, zapadnout do většího celku, přemýšlet, čím bychom mohli být užiteční
» varuje před izolací, která by mohla vést k vyčerpání
» náš osud nás očekává, proto se jej chopme
» když se poučíme z každé lekce, jež přijde, půjdeme vpřed a vzhůru
» v obtížích je pomoc nablízku (v podobě objektivní rady nebo nestranného jednání, naznačuje shromáždění stejně smýšlejících lidí na podporu dobré věci)
» runová poezie je buď pesimistická a říká, že člověk neunikne svému osudu a nakonec stejně zemře, ale někdy také optimistická a zmiňuje se o lidech jako o soli země
.

 

» nutnost samostatnosti, učení a síly
» jsme odkázáni sami na sebe, alespoň prozatím; udržujme svůj výkon na nižší úrovni
» ač se stezka osudu zdá být tvrdá, je třeba na ni vkročit a učit se, stát se moudřejším a silnějším