Kaunaz/Ken/K-runa (pochodeň, osvícení)

14.03.2015 08:21

Kaunaz/Ken/K-runa (pochodeň, osvícení)

 

Pochodeň pro všechny živé
je bledá a jasná,
nejvíc hoří, kde
vznešení lidé odpočívají.


Kaunaz je vnitřní světlo, které nás dovede k osvícení, náhlému poznání a tvořivému řešení našeho úkolu. Upozorňuje nás na nemoci a zdravotní obtíže.

» číslo: 6
» význam: osvícení, nepohodlí
» moc: choroba
» barva: modrá, světle červená
» rostlina: petrklíč, borovice
» zvíře: výr
» drahokam: chalcedon
» božstvo: Skuld
» léčení: vředy, horečky, boláky
» nástroj/zbraň: pochodeň
» trollí runa: špína
» písmeno latinky: K
» výslovnost: jako české K
» polarita: ženská
» element: oheň

» amulety a talismany:
» posiluje tvořivé energie
» poskytuje sílu k hlubšímu pochopení problému
» čistí myšlenky
» napomáhá intuitivnímu vnuknutí, když je nejvíce potřebné
» je spojována s ohněm a proto může rozdmýchat plamen sexuální přitažlivosti

 

» oheň, duchovní (vnitřní) světlo, poznání, osvícení, duchovní inteligence, vědění, zhodnocení vědomostí, obnova, vřed, rána

» vyznění: pozitivní runa
» symbolika: pochodeň, oheň
/ božský oheň, původní a nespoutaný, který vnáší do ledových plání jas a dává tak vzniknout tomuto světu; člověk si tento oheň nese v podobě pochodně, která též symbolizuje vnitřní světlo, božský oheň uložený v každém člověku /

 

» napomáhá obnově ve všech jejích aspektech, po obnově nabízí ochranu
» upozornění na zdravotní komplikace, uzdravení
/ tam, kde jsou nemocní, se za nocí svítívá pochodní kvůli péči o ně /
» náhlé poznání přicházející z nečekaného směru, osvícení je ale třeba sladit s moudrostí, dokud nepoznáme jeho cenu a sílu
» světlo nám umožňuje vidět ve tmě; osvícení je duchovní světlo, Kaunaz svítí na duchovní cestu
» dojití k vhodnému a tvořivému řešení, nebo k novému pochopení života a jeho významu
» poskytuje novou energii a vyzařující rozhled zevnitř
» předpovídá silné sexuální vztahy a aktivitu
» v doprovodu run komunikace dodává tazateli jiskru tvůrčí inspirace
» protiklad: Iso, led
.

 

» předzvěstí zablokování životní energie, možné odloučení, ztráta i bolest, horečka, ohrožené zdraví, smrt