Inguz/Ing/Ing-runa (bůh Ing, dokončení)

14.03.2015 08:49

Inguz/Ing/Ing-runa (bůh Ing, dokončení)

 

Ing byl nejdřív spatřen mezi
východními Dány,
odplouval přes vlny
se svým vozem vzadu,
tak ho válečníci pojmenovali.


Inguz je symbolem plodivé energie, naznačuje nové zrození a podporuje jakýkoli začátek nové práce, dokonce slibuje jistotu odměny a klid. Poukazuje na skrytou, neprojevenou plodivou energii, kterou nalezneme, obrátíme-li pohled do své duše. Může tedy též značit i nápad.

» číslo: 22
» význam: vnitřní oheň, penis
» moc: mužská plodnost
» barva: oranžová, žlutá
» rostlina: jabloň, černohlávek obecný
» zvíře: kanec, kukačka
» drahokam: jantar
» božstvo: Frey
» léčení: choroby a poruchy mužských pohl. orgánů
» nástroj/zbraň: přilba
» trollí runa: mužský chtíč
» písmeno latinky: ng
» výslovnost: jako nosové N
» polarita: mužská
» element: vzduch/oheň

» amulety a talismany:
» podporuje plodnost (zejména u mužů) a pozitivní kreativní energie
» pomáhá dotáhnout rozdělané věci do úspěšného konce

» bůh plodnosti Frey, plodnost, spojení, vnitřní oheň, expanze, dokončení a úleva, odměna a klid, mužská usedlost a stabilita, současnost, nové zrození, nápad, podpora nové práce

» vyznění: pozitivní runa
» symbolika: mužské pohlavní orgány

 

» dokončení rozdělané věci, úleva následující po dokončení díla – převažuje sexuální význam (porod, orgasmus, ale i duchovní osvícení)
» může znamenat pocit dokončení po vytvoření dokonalého partnerství v obchodě nebo v lásce, setkání spřízněných duší
» obecně je příznivým znamením, ale občas může mít dokončení negativní dopad v podobě pocitu prázdnoty
» slibuje klid a jistotu odměny za vykonanou práci
» úspěšné vyřešení těžkého úkolu
» naše mysl bude volná, jako nepopsaný papír, na který je možné zapsat novou myšlenku
» nové zrození
» jiskra stvoření, životodárná energie a síla, jež dává zemi plodnost
» je dobrým znamením, chceme-li započít se stavbou, ať už reálnou nebo duchovní, a dává nám k ní pevné základy
» oheň v každém z nás, jenž žene člověka vpřed a nutí jej směřovat ke spirituálnímu naplnění; je to síla, jež nás nutí pokračovat, i když věci jdou ztuha – tento oheň může doutnat dlouhá léta, ale jakmile se rozdmýchá, jen těžko jej lze uhasit
» znak neprojevené, skryté plodivé energie a jako takový může značit i nápad
» cesta do vnitřních hlubin duše, kde sídlí harmonie a rovnováha
» pomáhá nám oprostit se od minulosti, kterou nelze změnit, a upírat zrak k budoucím snům, zatímco žijeme a pracujeme tady a teď
» ekvivalent ženské Pertho

 

» obráceně

» nelze