Gebo/Gyfu/G-runa (dar, velkorysost)

14.03.2015 08:32

Gebo/Gyfu/G-runa (dar, velkorysost)

 

Dar je pro každého
sláva a povýšení,
a pro potřebné
pomoc a potrava.


Gebo je předzvěstí obchodních smluv, partnerských vztahů a přátelství. Dává nám soucit a velkorysost duše, posílá pomoc v nesnázích, či naopak nás k ní vybízí.

» číslo: 7
» význam: spirituální dar
» moc: /
» barva: tmavomodrá
» rostlina: jasan, jilm, maceška, fialka
» zvíře: vůl
» drahokam: opál
» božstvo: Gefjun
» léčení: otravy
» nástroj/zbraň: sklenice
» trollí runa: nízkost
» písmeno latinky: G
» výslovnost: podobá se českému G, ale o něco měkčímu, spíše jako Gh
» polarita: /
» element: voda

» amulety a talismany:
» symbol pro dar
» používá se k přivolání pozitivních událostí
» zvyšuje šanci na obdržení daru, získání financí či jiného materiálního zabezpečení
» díky svému příznivému působení pomáhá odhalit skryté talenty či objevit latentní schopnosti

 

» dar (spirituální), dárce i příjemce zároveň, velkorysost ducha i jednání, pomoc v nesnázích, spojení, cenná informace/rada

» vyznění: pozitivní runa
» symbolika: dar
/ dar je odedávna aktem velkorysosti, ale také spojení, smlouvy – dárce, který obětuje něco svého ve prospěch obdarovaného, si jej zavazuje a obvykle předpokládá, že dar nezůstane neoplacen /

 

» chceme-li dostávat, musíme i dávat; a jestli-že dáváme, musíme být ochotni i přijímat
» každý člověk má nějaký dar; když jej poznáme, můžeme jej využít pro dobro všech
» je potřeba se naučit, kdy dávat a komu dávat; není rozumné dávat každému, neboť jsou lidé, kteří nechtějí přijímat – dávat jim by tudíž bylo jen plýtváním energií a mrháním vlastními dary
» předzvěstí obchodních smluv, partnerských (manželských) vztahů nebo přátelství
» setkání podobných myslí, ať v lásce nebo v podnikání
» je důležitější v záležitostech srdce a může znamenat mnohem víc než nový vztah; ve vzduchu je sňatek
» naznačuje soucit a velkorysost duše, máme se podělit o štěstí i s těmi méně šťastnými
» za moudrost a jasnozřivost se musí platit

 

Obráceně

» nelze
» i když nelze převrátit vzhůru nohama, může se objevit jako dárek run, kterým se potvrzuje problém, a runy hozené společně s Gyfu ztrácejí své dobré intence
.