Eihwaz/Eoh/Ei-runa (tis, smrt, vzkříšení)

14.03.2015 08:41

Eihwaz/Eoh/Ei-runa (tis, smrt, vzkříšení)

 

Tis je navenek
jemný strom,
tvrdý a pevný v zemi,
pastýř ohně,
s pokřivenými kořeny dole,
potěšení na zemi.


Eihwaz nás nabádá, že se nemáme ničeho bát. Můžeme změnit tísnivou situaci a převzít osud do svých rukou, vyvíjet se a využít neohraničených možností.

» číslo: 13
» význam: přeměna, ochrana, tis
» moc: lov
» barva: černá, tmavě modrá
» rostlina: tis (znamení ochrany), mandragora
» zvíře: /
» drahokam: topaz
» božstvo: Ull
» léčení: zrak
» nástroj/zbraň: luk
» trollí runa: neschopnost
» písmeno latinky: Y
» výslovnost: o něco tvrději než J, blíže k Y
» polarita: mužská
» element: země

» amulety a talismany:
» mocná ochranná runa
» brání negativním silám v přístupu a čistí vzduch od škodlivých emocí
» odstraňuje překážky a nevraživost
» pomáhá osobám empaticky založeným, aby se zbavily negativních vibrací načerpaných od druhých lidí

» tis, smrt, vzkříšení, přeměna, silná ochrana, nebojácnost, vytrvalost, vyzývá k akci

 

» vyznění: spíše negativní runa
» symbolika: tis
/ tis – používaný po staletí k výrobě dlouhých luků, také spojený se symbolikou hřbitovního stromu, který má strážit mrtvé;
luk je zbraní, k jejímuž ovládání je potřeba více zručnosti než síly; při správném užití ale dokázala lidem pomoci i proti přesile a zajistit dostatek potravy – je tedy hlavně na nás, zda se ubráníme a co si v životě „ulovíme“/

 

» čas přeměny, vzkříšení, smrti (nabízí přerod, změnu tísnivé situace) – je třeba ji přijmout
» učí, že se nemáme ničeho bát; smrt je další cesta naší životní pouti
» vyzývá k akci (ke změně životního postoje, k aktivní obraně před nepříznivými vlivy, k převzetí osudu do vlastních rukou), proměna a vývoj jsou v životě vrozené a nabízejí neohraničené možnosti, když jsme ochotni výzvu uvítat
» možné problémy a ztráty – nepropadejme ale depresím ani záchvatům smutku či zlosti, ať nenapácháme ještě více škody
» jakkoli špatně mohou věci vypadat, je třeba sebrat se, oprášit a začít znovu – máme sílu projít tím, co by mohlo vypadat jako velký nezdar; ten se nakonec může stát naší výhodou
» oči vždy upřené na cíl, realistické záměry a ambice
» představuje mocnou ženu, která může přivodit dobré i zlé
» pro milostný život tato runa nevěstí nic dobrého (možná příliš často podléháme svým pudům vášně, v krajním případě může hrozit i pohlavní choroba)

 

» obráceně

» nelze