Druhy magie, etika

13.06.2011 08:03

 

Známe několik druhů magie, ale tyto čtyři jsou nejobvyklejší:

 

Lidová magie - zahrnuje staré pověry a lidové praktiky, které se dodnes používají, například zakopání sošky svatého Josefa vzhůru nohama na zahradě, když chcete rychle prodat dům.

 

Přírodní magie - používá bylinky, kameny a svíčky pro nasměrování energie. Také využívá síly Měsíce, Slunce a planet

 

Obřadní magie - je spojena s prováděním rituálů, užitím určitých rekvizit a přesných formulací; často se jí říká vysoká magie.

 

Souhlasná magie - spočívá v použití předmětů, které představují požadovaný výsledek; když například pustíte sprchu, abyste přivolali déšť.  

 

Černá magie a bílá magie - černá má za cíl uškodit druhým bytostem nebo manipulovat jejich svobodnou vůlí. Bílá se snaží o dosažení pozitivního cíle. Pozor však na určité šedé zákony. Kouzla lásky mají způsobit, aby osoba, kterou milujete, začala opětovat vaše city. Pokládáte to za kladný cíl. Protože se tím však manipuluje svobodnou vůlí druhé osoby, jde o černou magii. Někteří lidé hovoří o černé magii pouze ve spojení s vyvoláváním temných sil. 

 

Etika

Abyste měli jistotu, že setrváte na cestě bílé magie, musíte se držet následujících etických pravidel. 

1. Na nikoho nepoužijte kouzlo bez jeho svolení.

2. Nikdy nekouzlete, abyste tím někomu nebo i sobě uškodili.

3. Nikdy nekouzlete ve spěchu.

4. Nikdy nekouzlete v hněvu.

 

 

 

čerpáno z knihy Z deníku čarodějky, Selene Silwervind