Další význam run

10.01.2016 10:58

Frey aett

Fehu

- znamená dobytek, zároveň také majetek a bohatství, protože dříve se bohatství posuzovalo právě podle počtu kusů dobytka. Jedná se o majetek movitý, který však může mít řadu podob - může jít o peníze, stejně tak jako o bohatství emocionální a spirituální. Zároveň se tímto výrazem chápe i enrgie a tvrdá práce, které je k získání bohatství potřeba. Fehu patří bohu Freyovi, který je bohem plodnosti a který tedy přináší bohatství a prosperitu. 

 

Úruz

- označuje pratura - zvíře, které vypadlao jako velký bizon a které vyhynulo v roce 1627. Úruz symbolizuje fyzickou sílu, vytrvalost, odvahu a volnost. Zahrnuje také sílu emocionální a spirituální, mužskou potenci a dobré zdraví. Může znamenat výzvu vedoucí k zásadní životní změně. 

 

Thurisaz 

- obr či démon, v sobě má neomezenou energii, kterou lze využít pozitivně, ale která může také vyvolávat chaos. Představuje síly lidského podvědomí, například zlost či chtíč. V anglosaskýsch runách má tento znak význam trn (thorn). Jako takový je potom falickým symbolem, píchá, bodá, trhá a jako zbraň způsobuje velké škody. Na druhou stranu však i chrání, jako například trny růží, které obklopovaly Šípkovou Růženku. Někdy může přinést nečekané štěstí, ale zpravidla varuje, že nás štěstí opouští. 

 

Ansuz

- Tato runa má podobný význam jako řecké logos, božský rozum. Ansuz je však především označením pro severské bohy (zejména často označju Ódina) a představuje tvůrčí, božskou sílu. Je to runa spojovaná s věštěním a zjeveními, zahrnuje v soběš však také moudrost, rozum a komunikaci - tedy i dobrou radu. Někdy předpovídá i životní zkoušku, test. Některé abecedy nahrazují tuto runu runou Ós, což může být někdy trochu matoucí. u. 

 

Raidó 

- znamená kolo, jízdu či cestu, nese však i některé hlubší významy. Jízda či cesta zahrnuje pohyb a směr, může být dlouhá, namáhav, vyžaduje plánování, obezřelost, odhodlání a statečnost. Raidó může znamenat i cestu životem nebo duchovní hledání. V jistých případech lze Raidó chápat i ve smyslu komunikace - může znamenat poslání či doručení zprávy, moudrou radu, kolo života nebo pohlavní styk. 

 

Kénaz

- vrhá světlo na cestu, zahání stíny a pomáhá nám vidět zřetelně. Skotské sloveso "Ken" znamená vidět, vědět, rozumět. Význam této runy však také naznačuje, že "pochopení" by mělo vést k nějakému činu. Světlo ve tmě symbolizujei ezoterické a duchovní osvícení. Rovněž představuje teplo domácího krbu a následně i dobré zdraví. Světlo spojené s aktivní činností umožňuje zrod nových myšlenek.

 

Gebó

- znamená dar. Přijetí daru je jistým závazkem k dárci, tvoří se vzta, pouto mazi dárcem a obdarovaným. Může tedy znamenat i partnerství nebo svaze, ať už se jedná o obchodní záležitosti, či o lásku. Runa Gebó označuje též polibek, ktearý symbolizuje vzájemnou náklonnost. 

 

Wunjó

- znamená radost, uspokojení, výhru bez boje, absolutní úspěch. Tento úspěch se dostavuje, žije-li člověk naprosto harmonicky. Symbolizuje také extatickou radost z přítomnosti Boha nebo bohů. Rovněž potom naznačuje spolupráci a partnerství (pocit radosti zřídka prožíváme o samotě). Lidé by se měli snažitaby radost Wunjó pronikla do všech oblastí jejich života.

 

Hagal aett

 

Hagalaz