Dagaz/Daeg/Dag/D-runa (den, světlo)

14.03.2015 08:50

Dagaz/Daeg/Dag/D-runa (den, světlo)

 

Den je boží posel,
světlo bohů
je štěstím a potěchou
pro bohaté a chudé.


Dagaz nám dává vidinu radostného života naplněného mnoha změnami, které mohou být často náhlé a překvapující. Vše se dá do pohybu a my nebudeme mít čas na stesky a zoufání. Nebude jich ani zapotřebí, neboť Dagaz nám dává schopnost vnímat věci ve světě jako dvě strany stejné mince, učí nás chápat vše jako celek a s jistým nadhledem. K tomu je též třeba si dobře rozvrhnout síly.

» číslo: 24
» význam: světlo, den
» moc: bezpečí
» barva: červená, bledě modrá
» rostlina: jedle, jeřáb, šalvěj
» zvíře: /
» drahokam: diamant
» božstvo: Verdandi
» léčení: strach, duševní choroby a úzkost
» nástroj/zbraň: /
» trollí runa: temnota
» písmeno latinky: D
» výslovnost: jako anglické TH ve slově „then“
» polarita: mužská
» element: oheň

» amulety a talismany:
» zvěstuje svítání, nový začátek – staré věci jsou přeneseny do minulosti, aby uvolnily místo těm novým
» pomáhá zbavit se našich zlozvyků

» den, světlo, slunce, svítání, probuzení sil, nový začátek, naděje, odkryté tajemství, bezpečí, životní síla, proměna, pohyb, růst, pokrok, vývoj, radostný život plný změn

» vyznění: spíše pozitivní runa
» symbolika: den, světlo

 

» bezpečí a jistota denního světla
/ ve dne vidíme dobře své okolí, což nás chrání před nepřítelem, i práce jde ve dne lépe, den je obvykle obdobím činnosti /
» probuzení sil, které přináší nový den
» sluneční jas představuje životní sílu, naději, růst a změnu, často osobnosti – růst i změna budou díky síle slunce pozitivní a úspěšné
» činnost bude smysluplná a přinese nám uspokojení 
» růst, pokrok a vývoj
» odkryté tajemství, velmi náhlé změny či překvapující novinky
» radostný život naplněný neustálými změnami, které nám pomohou ubránit se nudě a špatné náladě
» vše je v pohybu a na zoufání nezbývá čas
» musíme si správně rozvrhnout síly, abychom vše, co den přinese, unesli a zvládli
» napovídá potřebu tvrdé práce
» pomáhá nám, aby světlo a temnota života byly dvě strany jedné mince a že je možné sloučení
» runa polarity
» má vztah k letnímu slunovratu
» její jediný negativní aspekt spočívá v tom, že slunce jako střed vesmíru může naznačovat tendenci k egocentrismu
.

 

» obráceně

» nelze, má obecně pozitivní významy