Ansuz/As/Os/A-runa (Ódin, vědění, ústa)

14.03.2015 08:19

Ansuz/As/Os/A-runa (Ódin, vědění, ústa)

 

Ústa jsou zdrojem řeči,
podpora moudrosti
a pro každého
požehnání a důvěra.


Ansuz je symbolem základní síly, dává popud k tvořivé práci. Obsahuje vědění, znalosti a chytrost při jejich užívání: sílu osobnosti a schopnost přesvědčovat okolí. Varuje před zneužíváním znalostí na úkor jiných.

» číslo: 4
» význam: zpráva, bůh
» moc: požehnání
» barva: fialová, tmavomodrá
» rostlina: jasan, muchomůrka
» zvíře: vlk, havran
» drahokam: smaragd
» božstvo: Ódin
» léčení: ústa, zuby, poruchy řeči
» nástroj/zbraň: oštěp
» trollí runa: prokletí
» písmeno latinky: A
» výslovnost: jako otevřené anglické A
» polarita: /
» element: oheň/voda

» amulety a talismany:
» zesiluje komunikativní a tvůrčí energie
» může být použita k tvořivé práci
» pomáhá při zkouškách a prověrkách (vhodná také například při vstupním pohovoru při hledání nové práce)
» poskytuje odpovědi na nezodpovězené otázky
» může se použít všeobecně k vzývání pozitivních sil země

 

» zpráva, komunikace, životní zkouška nebo cesta, tvůrčí energie, představy, moudrost, vědění, síla osobnosti, duše vesmíru, pozitivita

» vyznění: pozitivní, šťastná runa
» symbolika: Bůh (Ódin), ústa
/ znamením Ódina, nejvyššího boha severských legend, vládnoucího jak silou, tak svou moudrostí a znalostmi /

 

» božská síla, spojováno s věštěním a moudrostí
» runa komunikace, zvlášť mezi učitelem a žákem nebo mistrem a učedníkem
» vědění (hlavně šamanské a magické), znalosti a chytrost při jejich užívání
» otevírá naši mysl novým myšlenkám, pokud stojíme před praktickou nebo ústní zkouškou, naznačuje příznivý výsledek možného blížícího se pohovoru
» cokoli nás potká, potká nás proto, abychom se z toho poučili
» síla osobnosti a schopnost přesvědčit okolí
» negativním aspektem této runy je ale zneužívání znalostí k osobnímu prospěchu na úkor druhých – jsme varováni, abychom si dali pozor, když si hrajeme se slovy, protože by mohla působit zlo
» spojuje se s Jasanem (a jeho hlubokými a silnými kořeny), vlkem a havranem

 

» nedobrá rada, špatné hledání, nutnost nahlédnutí do nitra pro radu
» špatné kladení otázek – pro nalezení odpovědi hledejme jinak, nahlédněme do svého nitra
» obdržená rada není dobrá, průvodce nebo rádce nemá na srdci nejlepší zájem tazatele, možná kvůli nějakému konfliktu zájmů
» v sousedství dalších negativních run může dokonce znamenat, že tazatel, podobně jako Merkur, nikdy nevyroste a nestane se dospělým; je to syndrom Petra Pana
.