Mystický Kipper

 

Karty Kipper mají stejně jako karty Lenormand a karty Cikánské 36 karet v souboru. Karty vznikly zřejmě kolem roku 1900, i když některé prameny uvádějí, že mohly být známy už v době třicetileté války - kolem roku 1620. Používali je převážně prostí lidé. Podle druhé domněnky je vytvořila věštkyně z Berlína Susanne Kipper. 

 

Mystický Kipper namaloval Urban Trösch. Scény z obrazů odpovídají době okolo roku 1900, stejně jako oblečení, předměty a podobně. 

 

Tyto karty jsou jedinečné v tom, že je na nich zobrazeno velké množství osob. A navíc, opravdu jich mnoho osoby představuje. 

 

První dvě karty nesou označení Hlavní osoba a jsou dvě. č. 1 je mužská hlavní osoba, č. 2 je ženská hlavní osoba. Obě tyto karty zastupují tazatele. 

Další karta s vyobrazeným člověkem je č. 3 Karta manželství, která představuje pár nebo rodinu. Karta č. 4 Setkání symbolizuje více lidí nebo skupinu. č. 5 Dobrý pán představuje většinou staršího muže s dobrými úmysly, může být ale stejně tak i bývalým partnerem nebo milenec tazatelky. č.6 Dobrá dáma je jeho ženským protějškem. Je spíše starší a myslí to s vámi dobře. A opět může představovat i bývalou manželku nebo milenku tazatele. Na kartě č. 8 Falešná osoba je zobrazena také žena a mějte se před ní na pozoru. Karta varuje před neupřímností. Karta č. 12 Bohatá dívka může být mladá žena, dcera nebo i milenka a karta č. 13 Bohatý mladý muž je jeím protějškem, může to být syn nebo někdo, kdo má ve svém povolání co dělat s penězi, třeba bankovní úředník. Karta č. 14 Smutná zpráva zobrazuje truchlící dámu a může ji i skutečně znamenat. č. 15 Dobrý konec v lásce představuje milenecký pár.  č. 16 Jeho myšlenky - muž stojící před zrcadlem - ukazuje na vzdělanou, studovanou osobu. Karta č. 17 Dostat dárek symbolizuje dítě asi tak do 12ti let věku. A karta č. 18 Malé dítě je zase vyloženě jako symbol malého dítěte. č. 19 Smrt představuje truchlící společnost. Karta č. 22 Voják představuje někoho v uniformě, například policista, lékař... může označovat ale i muže jako takového, snad spořádaného. Karta č. 24 Krádež poukazuje na negativní osobu. č. 25 Dojít velké cti reprezentuje člověka z vyšších kruhů nebo hodnostáře. Karta č. 27 Nečekané peníze představuje zámožného člověka. č. 30 Soudce symbolizuje osoby, které mají co dělat se zákonem nebo zákon zastupují. č. 31 Krátká nemoc označuje postonávajícího nebo slabého člověka a říká se jí také "postelová karta", protože je jediná, na které je ležící postava. Karta č. 33 Chmurné myšlenky ukazuje na negativně smýšlejícího, deprimovaného člověka. Karta č. 34 Práce/ Zaměstnání symbolizuje osobu, která je zaměstnaná či velmi pilná. 

Tak, to jsou karty, které představují osoby. 

 

Pouze na 4 kartách nejsou vyobrazeny žádné postavy, i když o té jedné by se dalo polemizovat, protože na obraze jsou namalovány dva obrazy s postavou. Jde tedy o č. 17 Dostat dárek, č. 21 Obývací pokoj, č. 29 Vězení a č. 36 Naděje/ Velká voda