Velká tabule - jak jste asi pochopili již z názvu, je třeba použít všech 32 karet a rozložit je do čtyř řad po osmi kartách. Začínáme v levo nahoře a pokračujeme řadou do prava, devátá karta se pokládá pod první atd. Před vyložením si karty pečlivě samozřejmě zamíchejte a sejměte tak, jak jste zvyklí. Tři karty si zapište a posuďte jako předvýkladové - upozorňující na myšlenky osoby, které vykládáte. Po vyložení si všiměte pak prvních třech karet, které Vám tyto tři sejmuté ještě doplní. Jsou důležité pro toho, kdo si nechává u Vás výklad dělat. Pak si najděte osobní kartu. Držte se významů od jednoho autora!!!!!! Většinou je to ale Srdcová dáma či král. Od ní odvíjejte celý výklad. Posuďte nejbližší karty kolem, je jich 8. To jsou události které probíhají nebo budou probíhat v blízké době. Pamatujte, že každá karta má svou minulost - vlevo a svou budoucnost - v pravo a to jak rovnoběžně tak diagonálně. Karty pod a nad sebou se posuzují v jedné časové ose. Podle obrázků jsem naznačila, jak postupovat v různých položení osobní karty. Posuzují se karty diagonálně a to tak, že vždy vytvoří spojení 7mi karet - mystické??? :-) Postupně budete karty posuzovat jak ve sloupcích tak v řádcích. A to v těchto významech, které jsem opět čerpala ze starších časopisů.

 

1. řada - týká se osoby, které vykládáte, její osobní život, to jaká je a co dělá, co má

2. řada - týká se domova a rodiny

3. řada - je řadou překvapení a často věcí, které přijdou asi tak do roka

4. řada - je pro dokreslení celé situace a někdy i poukáže na věci, které přijdou později, až do pěti let

 

1. sloupec - jaká je osoba, které vykládáte

2. sloupe - finance

3. sloupec - cesty a styky

4. sloupec - rodina

5. sloupec - lásky

6. sloupec - zdraví

7. sloupec - povolání

8. sloupec - dědictví, výhra

 

Posoudíte tedy opravdu každou kartu s každou. Já se tohoto systému nedržím, ale někdy není na škodu pro doplnění nějaké složité situace použít právě tento, kde je jakoby "pevně" stanoveno, co která pozice znamená a tedy Vám zjednoduší interpretaci karet. Je potřeba posuzovat jejich vzájemné působení na sebe a ne je jen "přečíst" tak, jak jdou vedle sebe.