Světová mytologie

 

Všechny kultury mají bohatou zásobu mýtů a legend, které odrážejí jejich nábožesnké představy. Ne všechny si však vždy stejně dobře věděly rady s tím, jak je zaznamenat. To spolu s nástupem nových náboženství způsobilo, že moderní doba tyto dávné mytologie zdaleka nezná stejnou měrou. V Evropě se vedle spolehlivě zachycených bájí řeckých a římských zachovaly mytické příběhy germánské a keltské. 

K nejznámějším mytologiím amerického kontinentu zase patří spřízněné báje aztécké a incké.