Jarní rovnodennost - Alban Eiler

 

okolo 21. března

 

Jarní rovnodennost oslavuje bod přechodu z temné do světlé poloviny roku. V této době je den stejně dlouhý jako noc. Jedná se o rovnováhu mezi světlem a tmou. Je to doba přinášející nové začátky. Na severu se jednalo o čas setby. Cyklus země pro plodnost rostlin a zvířat. Stejně tak i pro kouzla a vše nově počínající.

Ve staré době se přinášely oběti na oltářích Eostre, anglosaské bohyně plodnosti. Její jméno zřejmě pochází z výrazu pro východ (east), směru, odkud vychází slunce. Někteří doufali v její požehnání a pro ni malovali vajíčka jako symboly plodnosti a nabízeli je jako dary.

Posvátným zvířetem bohyně Eostre byl králík - dodnes tento zvyk přežívá v podobě velikonočního králíčka a malovaných kraslic.

Eostre se také obětovaly jednoduché koláče.

Stejně jako u většiny dávných slavností, i při jarní rovnodennosti se zapalovaly ohně coby poslové znovuzrození energie a světla. Staré kukuřičné panenky se pálily a jejich popel se rozprášil na připravenou půdu polí.

Naši předkové měli příliš málo času na "parádění" svých obydlí a domů, ale toto byla zvláštní ceremonie, která se vztahovala k představě světla ze tmy, nového místo starého. Ve své době se jednalo o mocnou magii, kterou dodnes i my ačkoli zřejmě zcela nevědomky dodržujeme - v podobě jarního úklidu - probírání a vyhazování starého harampádí proto, abychom si uvolnili místo pro nové.

Je před námi tedy něco nového, nový počátek, příležitost, druhá šance.

Nepromarněme tento den ;-)

 

čerpáno z knihy Runový tarot