Glastonbury

 

Tak a máme další téma k povídání a zamyšlení. Legendární Avalon. Je to jedno z nejposvátnějších míst Anglie. Glastonbury, kde stála jedna z nejranějších křesťanských budov v zemi. Vypíná se nad somersetskými nížinami. Je prosyceno množstvím tradic a legend, mýtů a romantických příběhů. Na toto místo se vypravuje mnoho návštěvníků a každého láká něco jiného. Romantiky přitahují legendy o králi Artušovi, poutníky jeho prastarý křesťanský odkaz, mystici tu hledají Svatý grál a astrology sem láká pověst o zvěrokruhu, který je tu usazen do krajiny.

Glastonbury bývalo skoro ostrovem, obklopeným bažinami nebo záplavovou vodou. Nízko položenou půdu somersetské roviny mezi Mendipskými a Quantockými vrchy pokrývalo moře. Potvrzují to pozůstatky ostrovních vesnic z doby železné nalezené na blízku. Naznačují, že čluny mohli odtud plachtit až do Glastonbury. Nejranější záznamy o usídlení křesťanů na tomto místě pocházejí z roku 705 n.l., kdy tu král Ine založil klášter, který se stal v 10. století útulkem benediktínů. Pozůstatky, které se do dnes dochovaly, jsou z doby 13. - 14. století a jsou po hlavním opatském chrámu s vlastní mystikou. Opatská kaple Panny Marie z 12. století stojí na pozemku, kde stával starší kostel, zničený požárem v roce 1184. To byl "starý kostel" postavený podle tradice Josefem z Arimatie, boháčem, který zahalil Ježíšovo tělo a odnesl je do hrobu. Legenda tvrdí, že Josef později odešel do Glastonbury a založil tam kostel. Podle jiné legendy připlul ke břehům Wearyall Hill a v modlitbě se opřel o hůl. Ta zapustila kořeny a proměnila se v Glastonburský hloh, který dodnes rozkvétá o Velikonocích a Vánocích na pozemcích opatství a před chrámem sv. Jana.

K vrcholu  Toru jsou zjevné terasy, které mohou vyznačovat poutní stezku, jakési spirálové bludiště pocházející z doby, kdy se v Glastonbury usadili první křesťané. Tor také tvoří součást figury Vodnářemv glastonburském zvěrokruhu. Ten je prý rozložen v kruhu o průměru 16km v somersetském kraji.

Na Kališní hoře mezi Torem a opatstvím leží kouzelná Kališní studna. Legenda tvrdí, že šachtu studny postavili z obrovských kamenů druidové a že později byl do její rezavě zbarvené vody hozen kalich, použitý při poslední večeři Páně. Voda, která z ní tryská, má zvuk jako tlukot srdce a je zbarvena kysličníkem železa, proto se jí říká také Krvavý pramen.

Asi největší záhadou Glastonbury je, zda-li zde bylo pochováno tělo krále Artuše. Mniši údajně nalezli Artušův hrob, ale stran tohoto tvrzení stále panuje spíše jen nejistota. Nedávné průzkumy spíše ukazují na to, že byl pohřben u Bridgendu, v jižním Walesu. Ale o tom zase v jiném povídání.