Archiv článků

Další význam run

10.01.2016 10:58
Frey aett Fehu - znamená dobytek, zároveň také majetek a bohatství, protože dříve se bohatství posuzovalo právě podle počtu kusů dobytka. Jedná se o majetek movitý, který však může mít řadu podob - může jít o peníze, stejně tak jako o bohatství emocionální a spirituální. Zároveň se tímto výrazem...

Wyrd/Prázdná runa/Runa Osudu

14.03.2015 08:51
Wyrd/Prázdná runa/Runa Osudu   » číslo: / » význam: osud » moc: / » barva: / » rostlina: / » zvíře: / » drahokam: / » božstvo: / » léčení: / » nástroj/zbraň: / » trollí runa: / » písmeno latinky: / » výslovnost: / »...

Othila/Ethel/O-runa(domov, dědictví)

14.03.2015 08:50
Othila/Ethel/O-runa(domov, dědictví)   Domov je milován každým, když se mohou těšit ze svých práv a práce a prospívat v míru. Othila představuje naše spojení s domovem a pomáhá nám v něm vytvořit pohodu. Její sílu můžeme též využít k uhlídání rodinného...

Dagaz/Daeg/Dag/D-runa (den, světlo)

14.03.2015 08:50
Dagaz/Daeg/Dag/D-runa (den, světlo)   Den je boží posel, světlo bohů je štěstím a potěchou pro bohaté a chudé. Dagaz nám dává vidinu radostného života naplněného mnoha změnami, které mohou být často náhlé a překvapující. Vše se dá do pohybu a my nebudeme mít čas na stesky...

Inguz/Ing/Ing-runa (bůh Ing, dokončení)

14.03.2015 08:49
Inguz/Ing/Ing-runa (bůh Ing, dokončení)   Ing byl nejdřív spatřen mezi východními Dány, odplouval přes vlny se svým vozem vzadu, tak ho válečníci pojmenovali. Inguz je symbolem plodivé energie, naznačuje nové zrození a podporuje jakýkoli začátek nové práce, dokonce slibuje jistotu odměny...

Laguz/Lagu/L-runa (voda, moře, intuice)

14.03.2015 08:48
Laguz/Lagu/L-runa (voda, moře, intuice)   Voda se suchozemcům zdá únavná, jestliže se na ni odváží v nepevném člunu, mořské vlny budou pěnit a mořský kůň bude dbát, aby nepohazoval hlavou. Laguz přináší varování před nebezpečím, proměnlivostí podmínek, symbolizuje přerod...

Mannaz/Man/M-runa (člověk)

14.03.2015 08:47
Mannaz/Man/M-runa (člověk)   Lidé jsou jejich štěstím a drazí svým příbuzným, přesto se všichni musí odloučit jeden od druhého, protože bohové svěřili tělo zemi. Mannaz symbolizuje lidské společenství spojené pevně dohromady. Učí nás nalézt si vlastní místo na tomhle světě, jak být nějak...

Berkana/Beorc/B-runa (bříza, regenerace)

14.03.2015 08:46
Berkana/Beorc/B-runa (bříza, regenerace)   Bříza nemá plody, ale nese ratolesti bez přírůstku, je nádherná ve svých větvích obtížená listím těžká ve větru. Berkana je znovuzrození, zdraví, očištění od špatného, nový začátek odstraňující bývalé skutky. Předpovídá narození a napomáhá mu....

Ehwaz/Eoh/Eh/Eh-runa (kůň, pokrok)

14.03.2015 08:46
Ehwaz/Eoh/Eh/Eh-runa (kůň, pokrok)   Kůň je potěšením vznešených, kde hrdinové ve zdraví na svých koních si vyměňují slova, pro neklidné je to útěcha. Ehwaz vyjadřuje potřebu pomoci, důvěry a oddanosti. Na tuto potřebu odpovídá nabídkou přátelství a podpory. Obnovuje smysl pro...

Teiwaz/Tyr/T-runa (Týr, vítězství)

14.03.2015 08:45
Teiwaz/Tyr/T-runa (Týr, vítězství)   Tyr je znamení, které má důvěru vznešených, stále se pohybuje a v temnotě noci nikdy neodpočívá. Teiwaz je hrot kopí božské, absolutní spravedlnosti. Dává znamení rovnováhy principů. Dodá nám potřebnou odvahu a rozhodnost, pomůže převzít...
Záznamy: 1 - 10 ze 36
1 | 2 | 3 | 4 >>